Epekto Ng Global Warming Essay Body

Fourth Claim Paragraph

 

 

Research by [name of expert or research group] established another fact proving the [reality/unreality] of global warming: [Insert direct quote from research that supports your thesis.]

 

 

  • Measurable changes in the sea level, air temperature and atmospheric gas levels confirm a warming trend.
  • A warming trend in our climate is causing the melting of earth's glaciers and ice caps which will cause the sea levels to rise and pose an imminent threat to coastal regions.
  • The health of the ocean is failing due to increased temperature, causing mass deaths of fish and the overgrowth of dangerous algae. 
  • Models used by scientists to predict climate change generally show an overall warming trend. 

 

  • Scientific research does not prove that a current warming trend suggests imminent danger.
  • There is not a large enough body of research to support the theories. 
  • There is not enough historical data available. 
  • The models used by scientists to predict climate change are unreliable and many have been proven wrong. 

 

EasyBib Guide to Global Warming Research

 

NASA Home Page for Climate Change

 

U.S. Global Change Research Program Home Page

 

Show More

Isang Masusing Pag-aaral

sa Sanhi at Epekto

ng Global Warming sa

Sangkatauhan

JOHN JOSHUA R. CHAN PROF. F. P. CASTRO
I – A2 BS. ARCHITECTURE

I. Panimula

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong bigyan pa ng mas malalim at malawak na kaalaman ang mga mambabasa tunkol sa sanhi at epekto ng “Global Warming” sa sangkatauhan at sa buong mundo. Una sa lahat, ano nga ba ang “Global Warming?” Paano ito nangyayari? Anu-ano ang maaring sanhi at epeko nito? May solusyon pa ba ito? Ito ay ilan lamang sa mga katanungang gumagambala sa ating isipan na masasagot sa pag-aaral na ito. Ang “Global Warming” o pag-init ng mundo ay tumutukoy sa nararanasang pagtaas ng katamtamang temperatura ng himpapawid at ng mga karagatan…show more content…

Noong una ang “Global Warming” ay nagkaroon ng iba’t ibang aspeto sa iba’t ibang tao sa iba’t ibang panahon. Ito rin ay naging isang napakagandang balita noon sa mga taong naninirahan sa hilaga hanggang sa matuklasan ng mga eksperto at ng mga siyentipiko noong taong 1960 ang pangmatagalang masamang epekto nito sa pagkain, at sa mabilis na pagtaas ng lebel ng tubig sa mga karagatan. Nadiskubre din nila ang mga masasang maaaring maging epekto nito sa sangkatauhan, at sa iba’t ibang panig ng ating planeta. Nangyayari ito sapagkat ang mga gases tulad ng “Carbon Dioxide” at “Methane” ay unti-unting naiipon sa itaas ng ating himpapawid na siyang dahilan ng pagkabutas ng ating “Ozone Layer” o ang balat ng ating planeta na siyang nagbibigay proteksyon sa lahat ng naninirahan o nabubuhay dito. Dahil sa pagkabutas na ito, ang mga “Ultra-violet Rays” na galing sa araw ay hindi na nakalalabas pa ng ating planeta na lubhang delikado dahil ito ay makapagdudulot ng mas malalang sakit lalo na sa balat ng tao. Magdudulot din ito ng mas malalakas at matitindi pang bagyo, buhawi, baha, at tagtuyot. Ito rin ay sanhi kung bakit unti-unting natutunaw ang mga tipak ng yelo sa karagatang Arktiko at Antartiko ng ating mundo na lubhang nakababahala.

II. Paglalahad ng mga Suliranin

Ang mananaliksik ay naghanda ng ilang mga katanungan sa lalong ikatututo, ikalalawak, at

0 Replies to “Epekto Ng Global Warming Essay Body”

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *