Assignment Hbhe 1103

FAZILAH SELIMAN ( 750725016556001 )HBHE 1103 PENGENALAN PENDIDIKAN KESIHATANgaya hidup sihat sangat penting dalam memastikan kehidupan menjadi lebih sihat , sejahtera danharmoni.Melalui komponen-komponen yang terkandung dalam gaya hidup sihat menjadi garispanduan kepada semua tentang amalan yang dianggap remeh seperti mengambil makananseimbang, mendapat rehat yang cukup , melakukan senaman ringan setiap hari, mengawalpemakanan dan berat badan boleh menjadikan kehidupan yang kita lalui setiap hari lebih selesadan sempurna. Bukan itu sahaja pengetahuan tentang penyalahgunaan bahan seperti menghisaprokok, menagih dadah dan meminum arak juga telah membangkitkan kesedaran bahawa jangansesekali cuba mendekatkan diri dengan bahan tersebut kerana sekali terjerumus dalam keadaanketagihan dadah, arak dan keasyikan menghisap rokok akan mengundang padah bukan sahajakepada diri sendiri bahkan keluarga, masyarakat dan Negara juga.Walaupun usaha untuk cuba mendapatkan data statistik yang sahih tidak diperolehi,namun dapatan daripada kajian dan laporan yang didapati jelas menunjukkan kadar obesiti diMalaysia kian meningkat berbanding Negara maju yang lain contohnya seperti Amerika Syarikatkhususnya Chicago. Faktor yang diperolehi pelbagai di antaranya baka, pemakanan, kemiskinan,promosi jualan makanan ‘fast food’dan lain;lain lagi. Apa yang nyata amalan pemakanan darimakanan yang seimbang , melakukan senaman , sentiasa memantau berat badan boleh mengatasikes dan maslah obesiti di kalangan individu di Malaysia khususnya. ( 4741 patah perkataan )4.0 Bibilografi27

 

HBHE 32032.17KAEDAH PERLAKSANAAN2.18TENTATIF PROGRAM2.19ANGGARAN PERBELANJAAN2.20 PENUTUPRUJUKANLAMPIRAN

2.KERTAS CADANGAN1.PENDAHULUAN

Sistem pendidikan masa kini berdepan dengan pelbagai cabaran dalam memenuhimatlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi melahirkan insan yang berilmu, berketrampilan dan berkeperibadian yang unggul. Keceriaan kawasan persekitaran dan bilik darjah merupakan salah satu faktor yang dapat membantu memenuhi perlaksanaan matlamattersebut.Penyediaan persekitaran yang kondusif adalah merupakan tanggungjawab yang perludititik beratkan oleh sesebuah institusi pendidikan.Kementerian Pelajaran Malaysia sentiasa memberi perhatian terhadap tahapkebersihan dan keceriaan sekolah melalui pertandingan 3K.Persekitaran sekolah yang bersihdan ceria dapat membantu mempertingkatkan proses pengajaran dan pembelajaran denganlebih berkesan dan efektif.Sehubungan dengan itu, pihak sekolah melalui Jawatankuasa 3K (Keselamatan,Kesihatan dan Kebersihan) telah merancang untuk menganjurkan satu aktiviti Gotong-royong Perdana bersama pihak PIBG bagi memenuhi matlamat yang telah diterapkan olehKementerian Pelajaran Malaysia. Aktiviti ini diharapkan dapat memberikan pendedahan

0 Replies to “Assignment Hbhe 1103”

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *